Difika dilenga mu tshilongelu tshitumbuke tshia 3tonnes.

Tudi ni disanka dia kununvuija ku bituwu malesona makumi anayi aa matshintshika ni mahehele adi ni kipatshila ka kununvuija dipetangana dia mamanya a sianse didi pakatshi pa mpata weba, makanda eba a mubidi, mpaya weba wa nfualanga ni dîtu. Mukudifila ku dimanya edi dia mikenji ya bufuki ni ya bukua mabulunge tudi tufika kudivudija bikunyibua mu mpata yetu ntente ! 

1 - BUKUA MABULUNGE NE BINTU

MUSHINDU WA KADIENZA BUKUA MABULUNGE NE DIBA
MP3
MUSHINDU WA KADIENZA BINTU BIDI PEPI NETU
MP3
MUSHINDU UTU LUYA LUTEKESHA BISUIKIDI PAKATSHI PA ATOMES
MP3
MUSHINDU UTU BINTU BITANTA NE BIDIANDAMUNA
MP3

2 - BULABA NI BIFUKIBUA BIDI NI MOYI

MUSHINDU
WAKENZEKA
BULABA
MP3
MÂYI AKAKIDILA
MOYI, MUSHINDU
KAYI
MP3
MUSHINDU WAKIBAKIBUA MOYI NI ATOME WA CARBONE
MP3
MUSHINDU UTU BIFUKIBUA BIDI NI MOYI BIENDA BISEESA NI BUNGI BUABI BUSHALA BUTSHINTSHIKILA
MP3

3 - SELILE NE MUBIDI

MUSHINDU UDI
SELILE IKUBA
NSOMBELU WAYI
MP3
MUSHINDU UDI
SELILE WENZA
BIENDA BINTU
MP3
MUSHINDU UDI
SELILE
IVULANGANA
MP3
MUSHINDU UDI
SELILE UKUATA MUDIMU NI BUKOLA BUENDA
MP3

4 - MUYUKI WA BIAKUDIA BIETU

BANKAMBUA BETU BAVUA BADI
BA BIMUMA
MP3
BANKAMBUA BETU BAVUA BADILA KU DIPOLA DIA BIMUMA BIA KU MITSHI NI BULEMBI

MP3
BANKAMBUA BETU BAKOKESHI
BA MUDILU
MP3
BANKAMBUA
BETU BABIDIME
NI BAMUNYI
MP3

5 - MUYUKI WA MIANDA YA MADIMI

DISEMEJA DIA BIKUNYIBUA PABUIPI NI MIABA IVUA BANTU BASOMBA
MP3
BIPETA BIA
PA MADIMI BIVULE 

MP3
DIKUATE DIA
MUDIMU NI BIAMU

MP3
DIANDAMUNA DIA
BIA PA MADIMI

MP3

6 - PERMACULTURE

DĪTU DITU DIDIMENENA


MP3
KUDISHA BULOBA BUA KUBUAKAJA

MP3
KUENZA BUFUKA BUA KUAKAJA BULOBA

MP3
KUDIA TSHIPUNGIDI NE NYAMA

MP3

7 - KUTENTULA DITU

BANGA MPATA, KUINDIDI NI BULABA BUANJI
KUAKANA TO
MP3
BUIMPE NE MUDIMU MULENGA

MP3
MOYI, LUFU NI MAKANDA A MUBIDI BIA BIKUNYIBUA
MP3
DITOLOKA
DIA MAMINU

MP3

8 - BANANA CIRCLE

BUETU MBIA BUKOYA, MBIAKUDIA BUA BIKUNYIBUA
MP3
NSANGILU WA VITAMINES

MP3
KUENZA BIAKUDIA BIA BIKUNYIBUA

MP3
DITANDA
DIA BIMUMA

MP3

9 - MUTANDA WA TUMATA

KUSOMBESHA KABA KAMUE BIKUNYIBUA BITU BILAMBA A BULABA NI BITU BILANDALA KU MITSHI
MP3
TUAKULA NDAMBU WA MALU PA BIDI BITANGILA TSHIKUKU
MP3
 NDONGAMU WA MADIBIDIJI A BIKUNYIBUA

MP3
KUSUNGULA MAMINU MIMPA A KUKUNA

MP3

10 - TSHISANGA TSHIA MITSHI YA COCO

TUAKIDILA MU MPATA YETU BIKUNYIBUA BIENYI BITU BINANGA MUSHIWU NI BULABA BUA LUSENGA
MP3
KU BIWUJI, MPUTA YA MIDILU NI YA MISHINDU YONSO
MP3
  MÂYI, BISUULULU NI MUEYELU

MP3
KUKUNA NI DISU
DIKOLA

MP3
Recherche